Article El dictat a cicle inicial.
RESUM ARTICLE

En aquest article defensem la necessitat que els alumnes i les alumnes dels dos primers nivells de primària exercitin la composició escrita, enriquida amb propostes de reflexió sobre les convencions socials i ortogràfiques de la llengua. És a dir, invitem a reflexionar sobre la correcció del text escrit proposada sempre a partir d'una situació contextualitzada, enriquidora i d'aprenentatge cooperatiu. I tot això fet des d'un recurs didàctic tradicional, una mica deixat de banda actualment però que és potencialment un gran recurs d'ensenyament i aprenentatge.

AUTORS
Martín Manzano, Carmen
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
GUIX DOS
RECULL