OBERT   LLEGIR
Article El discurs de la informàtica. Un estudi de les seqüències descriptives.
AUTORS
Bracho Lapiedra, Llum


FORMATS DISPONIBLES
En obert