Article El discurs sobre els textos i el coneixement textual.
RESUM ARTICLE

El coneixement del text implica un procés de diferenciació en el discurs lletrat de l'ensenyant. En aquest article, hi proposem una anàlisi pragmàtica del discurs d'una mestra durant l'activitat de lectura, els comentaris sobre el text, les citacions i el metallenguatge. També hi suggerim que les dificultats dels nenspoden relacionar-se amb la diferenciació entre discurs literal i paràfrasi.

AUTORS
Teberosky Coronado, Anna / Martret Rodríguez, Gemma / Sepúlveda Castillo, Angélica / Fernández de Viana, M. Aranzazu


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
OPINIÓ
RESSENYES