Capítol El discurso explicativo oral: estrategias comunicativas
RESUM CAPíTOL

Un dels objectius de l’educació és que els alumnes aprenguin a explicar coneixements de manera adequada. En aquest capítol es presenten les característiques del discurs acadèmic oral i s’analitzen els diferents tipus d’estratègies comunicatives que formen part del discurs explicatiu oral, oferint una visió global dels elements que configuren aquest gènere discursiu. Aquestes estratègies es classifiquen en tres blocs: les que tenen la funció d’aclarir, regulant la densitat informativa, les que fan explícita l’estructura del discurs i les que permeten contextualitzar la informació.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €

Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas

COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Perquè els nois i les noies millorin la seva competència oral, no només és necessari crear situacions comunicatives per parlar, sinó que es tracta, sobretot, d'ensenyar-los mitjançant seqüències didàctiques específiques, a reflexionar sobre com parlen i com escolten.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: ¿Qué enseñar de lengua oral?
II Parte: ¿Cómo enseñar lengua oral?