Capítol El discurso mamtemático escolar y la noción de clasificación
RESUM CAPíTOL

La classificació és present en la quotidianitat de les persones, ja sigui directament o en la seva expressió com a relació d’equivalència; individus i grups socials utilitzen i creen cada dia les dues versions, i a més transiten entre l’una i l’altra en múltiples ocasions, sense parar-hi esment. Relacions d’equivalència i particions es poden reconèixer en el naixement de moltes teories matemàtiques, i permeten, a més, entendre’n l’estructura. Malgrat això, algunes de les expressions matemàtiques que es fan servir sobre aquest tema solen ser de difícil accés per a l’estudiant, en part per l’àmbit tan general en què aquests objectes solen ocórrer. Per això és tan notori que, quan s’ensenyen relacions d’equivalència o particions, no es recorri al coneixement directe que persones i grups en tenen, i amb això es desaprofitin oportunitats per a la seva comprensió i la seva aplicabilitat per part dels aprenents. En aquest estudi utilitzem la perspectiva socioepistemològica per explicar l’anterior a partir de categories específiques i per manifestar que el discurs matemàtic escolar no fomenta una matemàtica funcional de particions i relacions d’equivalència, i que aquest discurs ha de ser ressignificat.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

«Los trabajos reunidos en este libro son de particular interés como material de apoyo para procesos formativos en didáctica de la matemática, permitiendo el contacto con temas de estudio actuales a aquellos que se preparan en la formación inicial para ejercer el papel de profesores de matemática, como para aquellos profesores que, ya en servicio, pretenden profundizar sus conocimientos. También son útiles a los propios formadores, proporcionando oportunidades de reflexión y desarrollo de sus prácticas formativas» (João Pedro da Ponte, Lisboa).


Llibre disponible per capítols
INDICE