Article El diseño de materiales didácticos Criterios y sugerencias
RESUM ARTICLE

Les propostes del llibre de text depenen de les intencions i de les concepcions educatives del govern i dels autors, mentre que el paper que ocupa a l’aula està determinat per la noció dels docents sobre la seva funció en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest article ofereix criteris i suggeriments per dissenyar un llibre de text i ser conscients de l’impacte que exerceixen les decisions que es prenen en el moment d’elaborar-lo.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Textos

Continguts de la revista
Monografía: Del llibre de text als entorns multimèdia
Actualización y reflexión
Intercambio
Ideas prácticas
Informaciones