OBERT   LLEGIR
Capítol El diseño del cuaderno del alumnado: Formatos para la presentación de una unidad didáctica
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’ofereix un model de didàctica multimèdia per a l’aprenentatge de la història. Així doncs, es presenten 11 formats, amb diverses variables cadascun, que pretenen orientar el professorat en la planificació d’una unitat didàctica d’història en qualsevol dels cursos o etapes de secundària. Es tracta d’un sistema didàctic que consisteix a fer servir diapositives multimèdia, estàtiques o dinàmiques, elaborades amb un programa de presentació (PowerPoint) que dona suport a l’explicació del professorat, relacionades amb activitats d’aprenentatge que coincideixen en un quadern de material fungible per a l’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Aquesta obra presenta un mètode senzill i didàcticament efectiu d'incorporar multimèdia expositiva a l'aula d'història utilitzant les aplicacions més comunes de presentació (PowerPoint i Impress). La proposta està recolzada per cinc anys d'investigació experimentals amb més d'un miler d'alumnes d'ensenyament secundari i batxillerat i s'ha dissenyat tenint en compte la teoria cognitiva de l'aprenentatge multimèdia de R.E. Mayer i els suggeriments d'un ampli conjunt de professors de secundària entrevistats amb aquesta finalitat. Inclou les bases teòriques i els principis generals de l'aprenentatge multimèdia, els models de disseny de diapositives multimèdia -classificats segons la naturalesa de la font històrica o el procediment didàctic utilitzats a l'aula- i l'eficiència d'aquest tipus de materials didàctics.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aprendizaje multimedia de la historia
II Parte: Tipologías de multimedia expositiva de base para el aprendizaje de la historia
III Parte: Eficiencia de la multimedia expositiva para el aprendizaje de la historia
IV Parte: Ejemplos gráficos