Capítol El diseño formativo
RESUM CAPíTOL

El disseny formatiu d’un programa és la resposta a una necessitat concreta de formació. És la fase prèvia a l’inici de la producció d’un curs, sigui quina sigui la modalitat en què es vulgui impartir. Es tracta d’una fase crucial perquè d’ella en depèn l’èxit de la solució adoptada pel que fa a l’adequació als destinataris, als objectius d’aprenentatge, a la metodologia de treball i a l’avaluació. Aquest capítol presenta les tasques, els criteris i altres consideracions necessàries per al disseny formatiu d’un curs que s’adeqüi i respongui a les necessitats formatives dels participants.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €