Llibre El documental como estrategia educativa De Flaherty a Michael Moore, diez propuestas de actividades


FORMATS DISPONIBLES
18.50 €
15.10 €

De Flaherty a Michael Moore, diez propuestas de actividades

Resum del llibre
El documental de representació social ens permet descobrir com les vides quotidianes travessen els camins de la història, ens aporta coneixement, ens ajuda a comprendre la condició humana i contempla allò que està desestructurat i que ens resulta amarg. El cinema de no-ficció mereix un pupitre permanent a l'escola en tant que espai d'estudi, d'anàlisi, de reflexió i de noves actituds socials i ètiques que, a més a més, té un alt nivell d'eficàcia educativa i de motivació per a l'alumnat. De Flaherty a Michael Moore, es proposen deu exemples amb activitats vinculades a les competències bàsiques.