Capítol El dominio de las unidades y medidas del tiempo es indispensable para avanzar en la comprensión del tiempo histórico
RESUM CAPíTOL

L’aproximació al temps és extremament complexa, d’entrada perquè les durades són subjectives. Un mateix interval de temps pot semblar extraordinàriament curt o excessivament llarg en funció de la vivència o activitat. Llavors, com podem aprendre a mesurar el temps i el temps històric? Aquest capítol parla d’aquest tema.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Pretén potenciar un saber instrumental que permeti superar les visions ideologistes i doctrinàries que sovint, és a dir quasi sempre, han tipificat la presència de la història a les aules. Enfront de la història adoctrinadora basada en relats no demostrats que només pot afrontar-se, per part dels alumnes, sobre la base de la memorització acrítica, els autors presenten una proposta sense complexos que posa l’èmfasi en l’ensenyament del mètode. De manera sistemàtica es planteja la importància del concepte temps i com mesurar-lo i posteriorment es planteja una didàctica de coneixement del passat basada en la interpretació i judici crític de les fonts. Res millor que el mètode científic per estimular actituds crítiques fonamentades en la raó.

Llibre disponible per capítols
INDICE