Capítol El enfoque comunicativo
RESUM CAPíTOL

Des de l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament del llenguatge es concep la comunicació com un tot en què intervenen aspectes de diferent tipologia que cal comprendre. Partint d’aquesta idea, en aquest capítol s’aprofundeix en aquest enfocament, considerant la llengua no només respecte a les seves estructures, sinó fonamentalment a partir de les funcions comunicatives que té en un context social i cultural determinat. Així, s’aborden temes des de la consideració dels diferents tipus de llenguatge fins a les habilitats lingüístiques adquirides mitjançant les tasques escolars, passant per la definició del que coneixem per competència comunicativa o els principis que regeixen l’enfocament comunicatiu, entre d’altres.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

En los años noventa del siglo xx los currículos europeos y latinoamericanos insistieron en la idea de que el objetivo esencial de la educación lingüística es el aprendizaje escolar de competencias comunicativas y no solo la adquisición de un cierto saber gramatical sobre la lengua. De ahí que los currículos lingüísticos invitaran entonces al profesorado al tránsito desde un enfoque formal de la enseñanza del lenguaje, a un enfoque comunicativo de la educación lingüística orientado a contribuir al aprendizaje de las destrezas comunicativas de las personas.

El objetivo de este libro es ofrecer algunos de los textos que ilustraron en su día los fundamentos disciplinares, didácticos y éticos de esa mirada comunicativa con la esperanza de que sean útiles a quienes trabajan en las aulas al servicio de la emancipación comunicativa del alumnado y de la construcción escolar de una ética de la comunicación que fomente la emergencia de sociedades equitativas y democráticas.


Llibre disponible per capítols
INDICE