Capítol El error
RESUM CAPíTOL

En la contraposició entre models d’avaluació «tradicional» i «moderna», és clàssica la imatge del professor de llengua que corregeix redaccions amb retolador vermell i assenyala totes les errades que troba al seu pas. Aquesta caricatura posa de manifest que, quan els professors no tenen una formació específica sobre la redacció com a procés i sobre com es pot avaluar, centren majoritàriament l’atenció en els errors. Aquest capítol presenta els errors, les seves causes i la seva classificació, així com algunes orientacions sobre l’ensenyament de la redacció per saber què es pot fer amb les errades.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Molts alumnes semblen eludir la seqüència lectura-comprensió-redacció en favor d'un maneig mecànic de significants que els permeti satisfer (aparentment si més no) els objectius de la tasca. Aquesta estratègia de baix nivell, capaç de simular comprensió i escriptura prescindint dels processos cognitius que aquestes tasques requereixen, és el que s'anomena «dependència d'allò que és literal». L'anàlisi d'aquest fenomen és clau per redefinir la nostra concepció de l'error. El llibre, tanmateix, va més enllà perquè pretén contribuir a una reflexió crítica sobre els objectius amb què fem escriure els nostres alumnes i les tasques que els proposem.

Llibre disponible per capítols
INDICE