Capítol El espacio de los estudios literarios
RESUM CAPíTOL

Al llarg dels anys la literatura s’ha anat constituint com una matèria en si mateixa per la seva llarga tradició, la qual cosa suposa una necessària organització pedagògica i integració als programes acadèmics. Aquest capítol fa referència als fonaments teòrics de tot allò que entenem per literatura i per estudis literaris o ciència literària. També es recullen els aspectes que es consideren més importants de les quatres branques dels estudis literaris, com ara la seva història, la teoria, la crítica i el comparatisme.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

La lectura no només implica desxifrar unes marques gràfiques d’acord amb unes convencions determinades; és, sobretot, un intercanvi. La interacció existent entre el text i el receptor, el producte d’un diàleg en què es negocia la coherència interna del text i aquella que el lector li atribueix.

Aquest llibre parteix de la perspectiva segons la qual el camí de la renovació de l’educació lectora i literària ha de partir de la recuperació del seu valor instructiu. La capacitat cognoscitiva per interpretar la realitat i la construcció sociocultural de l’ésser humà constitueixen dos dels eixos fonamentals d’aquesta obra.


Llibre disponible per capítols
INDICE