Capítol El estudio y el análisis del cine y la ficción poseen una gran potencialidad motivadora y educativa
RESUM CAPíTOL

En el marc de l’educació en mitjans de comunicació, aquest capítol aborda la relació entre cinema i educació, valorant quins avantatges ofereix l’educació cinematogràfica a les aules però també plantejant l’interrogant següent: hem de contemplar encara el cinema o ens hem de centrar en els nous mitjans, com Internet?FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Representen poderosos altaveus perquè la ciutadania adopti models ideològics, visions del món i pautes de vida de manera inconscient. Es passa revista a aquests escenaris innovadors de l’educació mediàtica per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi.


Llibre disponible per capítols
INDICE