Capítol El fomento de la comprensión lectora: «Ayudar a comprender» y «Enseñar a comprender»
RESUM CAPíTOL

Per arribar a ser competents, els alumnes han de llegir quotidianament textos que usualment estan allunyats dels seus coneixements, sense que puguin disposar plenament de les competències que requereixen per comprendre'ls i aprendre d'ells. Per aquesta raó necessiten ser assistits i llegir sota la supervisió del professor, una cosa comuna a les aules. Aquest capítol està dedicat a analitzar el tipus d'intervenció que sembla necessari proporcionar. Concretament, es presenten dos tipus d'intervenció: la primera consisteix a ajudar a comprendre, és a dir, acompanyar els alumnes durant la lectura d'aquests textos, i la segona consisteix a ensenyar (explícitament) a comprendre, proporcionant una formació deliberada i sistemàtica en les competències que semblen decisives (estratègies, descodificació i competència retòrica).FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor