Capítol El fomento de la inclusión social a través del desarrollo de la competencia plurilingüe con ayuda de la web 2.0
RESUM CAPíTOL

El present text aborda l'aprofitament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per al foment del plurilingüisme com a competència clau per a la convivència democràtica en les societats multilingües i multiculturals actuals. La capacitació dels individus per comunicar-se en qualsevol nivell de competència en altres idiomes promou la seva preparació per a la comunicació adequada entre cultures (competència intercultural) i el seu desenvolupament en un món globalitzat amb societats cada vegada més diverses lingüística i culturalment. En la nostra recerca desenvolupem un estudi de cas que persegueix la millora de l'efectivitat de l'ensenyament d'idiomes amb ajuda de les TIC. Aquest estudi va consistir en una experiència educativa col·laborativa entre dos grups d'alemany de modalitat presencial de dues escoles oficials d'idiomes de localitats diferents. Per a la col·laboració creem una comunitat virtual d'aprenentatge privada en una xarxa social que es va conformar en un espai de trobada i comunicació. D'aquesta manera vam poder comprovar que l'ús combinat de tecnologies amb metodologies actives possibilita la ruptura de barreres formals i espaciotemporals i la creació d'entorns d'aprenentatge inclusius i equitatius.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Una obra plural que planteja nous interrogants entorn dels reptes comunicatius que ens portin cap a un escenari social i educatiu més inclusiu. Els autors són referents en inclusió social, educació i comunicació i des de la seva experiència, reflexió i recerca, han contribuït a atorgar un gran valor afegit a aquest llibre. En definitiva, tenim entre mans un manual bàsic per a investigadors i professionals així com per a representants d'organismes institucionals i educatius que treballen amb l'objectiu de superar les barreres comunicatives amb la inclusió social i educativa com a teló de fons.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Las lenguas: de herramientas para la comunicación a herramientas para la inclusión
Parte II: La comunicación digital en clave de inclusión
Parte III: Prácticas inclusivas ante las barreras comunicativas
Parte IV: Retos inclusivos en los medios de comunicación