Capítol El grado de cooperatividad de un equipo depende del tiempo que trabajan juntos y de la calidad del trabajo en equipo.
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol veurem que treballar mitjançant equips cooperatius afavoreix l’aprenentatge de tot l’alumnat i el desenvolupament integral de totes les seves capacitats. L’aprenentatge cooperatiu és efectiu si hi ha prou temps per treballar en equip amb qualitat. Hi ha molts estudis que certifiquen els múltiples avantatges de treballar en equip i de la seva influència eficaç en l’aprenentatge de nous coneixements. Al final del capítol es mostren diversos exemples que es poden aplicar en la pràctica educativa, així com una selecció de bibliografia documentada relacionada.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com dur-lo a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu esdevé així un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o el seu rendiment.


Llibre disponible per capítols
INDICE