Capítol El grupo Coop d'Efecte: formación a través del aprendizaje cooperativo
RESUM CAPíTOL

El Coop d’Efecte és un grup de treball de mestres de primària d’educació física i dos professors del grup de recerca d’educació física (GREF) de la Universitat de Vic que té, a partir de l’intercanvi i de la indagació dels seus membres, l’objectiu de millorar l’educació física mitjançant l’aprenentatge cooperatiu. Formar part del grup Coop d’Efecte i ser professors de la universitat ens aporta molts beneficis. Un avantatge molt interessant és que podem incorporar activitats i estratègies que els mestres utilitzen en un context real, l’escola. A més, participen en debats en seminaris amb els estudiants i són tutors de pràctiques d’educació física en el grau de Magisteri. També cal destacar que els mestres promouen la reflexió i incentiven la recerca des d’un entorn autèntic amb l’educació física.
Així doncs, per exemple, si la docent organitza l’assignatura en equips de treball, aquests equips s’aniran construint amb uns determinats processos. Es parteix del joc cooperatiu com a mitjà per anar configurant la cohesió del grup i anar estructurant grups estables i heterogenis amb ajuda de les estratègies d’aprenentatge.
L’aprenentatge cooperatiu es converteix en el punt d’intersecció entre el grup Coop d’Efecte i l’assignatura d’«Ensenyament de l’educació física», entre l’escola i la universitat. Aquest capítol presenta el grup de treball i les seves inquietuds i, a més, com la docent trasllada les estratègies i tècniques de l’aprenentatge cooperatiu en una assignatura del grau d’Educació Primària.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.


Llibre disponible per capítols
INDICE