Capítol El habla: el sonido de las palabras
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol ens aproximarem breument a la parla, el codi audiofonatori per mitjà del qual expressem el llenguatge verbal, posant especial atenció en l'articulació dels fonemes i les tires fòniques com a acte motor. Per això, parlarem sobre els inicis de l'emissió sonora i els primers sons que emeten els bebès, la instauració del bucle audiofonatori, les primeres paraules que apareixen entre els setze i els vint mesos i el moment en què s'inicia l'articulació de les paraules. Es presenten, a més, orientacions i recursos per saber què fer i com actuar amb els infants que mostren dificultats en la parla.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €