Llibre El harén pedagógico Perspectiva de género en la organización escolar


FORMATS DISPONIBLES
18,50 €
17,58 €
13,00 €
12,35 €
Resum del llibre
Una de les dimensions que subjeu a tota la dinàmica organitzativa és la de gènere. La institució escolar està integrada per homes i dones, alumnes i alumnes, pares i mares que comparteixen cada dia tasques i relacions. Aquesta condició d'homes i dones influeix en les expectatives, les concepcions, el desenvolupament de treballs, l'acompliment de càrrecs, l'envelliment, les relacions interpersonals, la distribució del temps i de l'espai, la utilització del llenguatge…