Capítol El impacto percibido de las experiencias infantiles
RESUM CAPíTOL

Les experiències viscudes influeixen en el camí de cadascú i les viscudes en la infància ho fan en diferents àmbits i en moments posteriors. Els resultats de l’estudi fet sobre les experiències educatives infantils que es presenten en aquest capítol fan referència a una sèrie d’aspectes en què les experiències de participació infantil han marcat la manera de ser i les trajectòries personals dels subjectes entrevistats. L’anàlisi de les respostes obtingudes determina les diferències d’aquests aspectes en funció de tres àmbits d’estudi: temps lliure, escola i consells infantils.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Totes les pedagogies que aposten decididament per promoure la participació infantil parteixen, explícitament o implícitament, de dues hipòtesis concatenades. La primera és que les experiències participatives viscudes a la infància incideixen positivament en la formació de futurs bons ciutadans. I la segona és que una condició essencial perquè es compleixi la hipòtesi anterior, és justament que, en aquestes experiències, ja es tractin els nens i les nenes com a ciutadans de veritat i no només com a futurs ciutadans. Aquest llibre tracta d’algunes experiències realitzades en tres àmbits: l’escolar, el de l’educació en el lleure, i el comunitari per mitjà dels consells infantils municipals. El llibre també acull, com a epíleg, un text original d’un dels millors experts internacionals en participació infantil: Francesco Tonucci.

Llibre disponible per capítols
INDICE