Article El jardín lingüístico del aula
RESUM ARTICLE

A les pàgines que segueixen plantegem la importància de conèixer, respectar i valorar la diversitat lingüística present a les aules, així com de reflexionar sobre el paper que els usos lingüístics tenen en la construcció de les identitats individuals i col·lectives, per proposar a l’alumnat nous tipus d’expressió apropiats a unes altres situacions de comunicació que també es produeixen a la vida social dintre i fora de l’escola.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Textos

Continguts de la revista
Editorial
Monografía: Lengua del alumnado, lengua de la escuela
Actualización y reflexión
Intercambio
EVIDENCIAS
Ideas prácticas
Informaciones