Capítol El juego del rol: recurso metodológico para la resolución de conflictos escolares
RESUM CAPíTOL

El conflicte és un procés natural de la societat que pot ser un factor positiu de canvi i desenvolupament personal i social, si bé pot generar accions de violència si no es resol adequadament. Així, cal saber-ne les causes i comprendre’n la generació i el desenvolupament. La conflictologia o resolució de conflictes és un sistema integral i integrador de coneixements, tècniques i habilitats orientades al coneixement dels conflictes, les seves possibles causes i maneres de facilitar la seva solució pacífica i no violenta, i pot representar una ajuda efectiva per a la resolució dels conflictes escolars. En aquest capítol es presenta el joc de rol com un recurs metodològic adequat per facilitar la resolució de conflictes escolars, el qual facilita la perspectiva social i l’empatia entre els seus participants.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €