Llibre El juego en la enseñanza de la matemática Actividades para los ejes: Número, Operaciones, Magnitudes y Medida, Geometría, Estadística y Probabilidad (60 JUEGOS)


FORMATS DISPONIBLES
25,00 €
23,75 €
Resum del llibre

Un ampli repertori de jocs variats (motrius, trencaclosques, de fitxes i taulers, amb daus, monedes, cartes, etc.

60 jocs aborden continguts dels 5 eixos que conformen el currículum: nombre, operacions, magnituds i mesura, geometria, estadística i probabilitat; i tenen en compte variants per adaptar-los a cada grup des de la perspectiva d’una “matemàtica per a tots”.

S’ofereixen consideracions disciplinàries i orientacions didàctiques des d’allò que és lúdic i matemàtic.