Capítol El juego es una forma de aprendizaje creativo
RESUM CAPíTOL

Els jocs són recursos utilitzats habitualment des de l’educació infantil fins a la formació d’adults, perquè, entre altres coses, afavoreixen la desinhibició, permeten trencar esquemes previs i relativitzen l’èxit i el fracàs. En aquest sentit, el joc és una forma d’aprenentatge creatiu. El joc és una de les activitats de l’ésser humà que obre espais per a la creativitat individual i social. Des de la infància fins a l’edat adulta el joc és un estímul per a la imaginació fins al punt que, com suggereix Bernard Shaw, no deixem de jugar perquè ens hem fet vells sinó que ens fem vells perquè hem deixat de jugar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €