Capítol El juego presimbólico
RESUM CAPíTOL

Prèviament a l’adquisició de la funció simbòlica els nens i les nenes exerciten el cos a través de les accions que fan quan interactuen en diferents espais i amb diferents objectes. En aquest capítol s’analitzen aquestes accions com a elements que conformen el joc presimbòlic i que serviran per anar adquirint completament la funcióFORMATS DISPONIBLES
4.99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
El joc simbòlic és una experiència vital de la infància que fa possible transformar, crear altres mons, viure altres vides, jugar a ser altres, i així aprendre a pensar com els altres, a sentir com els altres i, en definitiva, a saber que existeixen formes de pensar i sentir diferents a la pròpia. És un joc lliure i autònom, gairebé no necessita condicions, tot i que s’enriqueix si els espais, objectes o temps de dedicació són propicis perquè aparegui. No requereix la intervenció dels adults, tot i que de vegades una mirada que demostri interès l’afavoreix i altres, l’inhibeix. No necessita que s’ensenyi (els veritables experts en joc simbòlic són els nens i les nenes), tot i que seria important que tingués més presència en la planificació educativa de l’etapa 0-6 anys. 

Llibre disponible per capítols
INDICE