Capítol El juego y la construcción de identidades
RESUM CAPíTOL

Si bé el joc es tracta d’una activitat que provoca gaudi en els nens i nenes, els docents han de tenir en compte que també hi ha un conjunt de jocs infantils, lligats al desplaer, que ens parlen de la violència que viuen o presencien quotidianament els nens i les nenes, de les maldats del món, de la violència implícita al món i de les maldats que presencien o es cometen amb ells i elles en el seu entorn. Aquest capítol ofereix una reflexió sobre diferents tipus de jocs i joguines que promouen o reflecteixen situacions violentes, així com condicionen les relacions socials i influeixen en la construcció de la identitat dels nens i les nenes.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
A partir d’observacions en aules i en patis d’esbarjo, aquest llibre dóna compte d’un conjunt de reflexions crítiques, totes relacionades amb la violència física i la construcció d’identitats en els inicis de l’escolaritat, a la vegada que pretén ser un punt de partida a processos de canvi en l’exercici de la docència en aquells professors i professores preocupats pel tema de la convivència pacífica a l’escola infantil. No tot està bé en els escenaris escolars. Hi ha coses que poden i s’han de canviar. Analitzar les pròpies actituds i indagar-ne l’origen social suposa un gran desafiament. En paraules de l’autora: «convivir pacíficamente es una de las características claves del mundo que soñamos legítimamente para nuestra infancia. En pro de esa convivencia todos debemos estar implicados. Este libro responde a ese ferviente deseo y a esa acción. Por ello espero que se convierta en parte del eco de tantas voces de personas que actúan dentro y fuera de la escuela y se hacen oír buscando un mundo más justo».

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Guerra y paz, paz y guerra en la escuela
II Parte: De la violencia y la lucha contra la exclusión social