Resum del contingut formatiu

 

125h | Reconegut pel Dep. d'Educació | Bonificable.

Descripció

Aquest curs se centra en la descripció i interpretació de les expressions i el desenvolupament emocional dels nens i nenes i les relacions afectives. Així mateix, es mostren les característiques de la formació dels adults que es troben en l'exercici de l'educació emocional dels nens i nenes i que han de ser un model a seguir.  

La seva finalitat és la identificació d'un perfil de docent que generi vivències emocionals de gran riquesa afectiva i efectiva per a si mateix i per al seu alumnat,identificant l'educació emocional com un instrument eficaç per a la convivència.

 

Metodologia
El curs està conformat per quatre unitats didàctiques pensades amb un ordre coherent i progressiu. El contingut del curs se li presenta a l'alumne a través d'activitats i el material conceptual (lectures d'articles, de capítols de llibres, visionats de vídeos, d'imatges, etc.) apareix com a recurs, necessari i significatiu, per resoldre-les.

La seqüència formativa es divideix en activitats d'ensenyament-aprenentatge,que promouen el procés d'autoreflexió i garanteixen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge previstos. Aquesta seqüència presenta dos tipus d'activitats en funció del tipus de treball que requereixin per part de l'alumne: algunes són autoformatives amb retroacció i altres impliquen seguiment i feedback per part del tutor i companys de curs.

 

Certificació
En finalitzar el curs els alumnes rebran un certificat de realització del mateix. Els alumnes que siguin docents de Catalunya podran descarregar-se el certificat des de la intranet de l'XTEC. La resta d'alumnes rebran un certificat emès per l'Associació Graó per a la Formació.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?