Capítol El lenguaje: el mundo de los conceptos y de las palabras
RESUM CAPíTOL

L'adquisició del llenguatge no depèn únicament de la competència comunicativa. Per això, en aquest capítol dirigirem la nostra mirada cap als aspectes vinculats als aspectes cognitius que fan possible l'existència del llenguatge verbal. Es tracta d'aproximar-nos a l'entendre cognitiu i el seu corresponent ús expressiu. A tal fi, presentarem els dos eixos que permeten el desenvolupament del llenguatge verbal, corresponents als sistemes que el configuren (semàntica, morfologia, sintaxi i pragmàtica) i al camí que neix en la vivència i condueix a la simbolització i l'abstracció. Així mateix, diferenciarem entre retard i dificultats severes de llenguatge i presentarem algunes orientacions i recursos que permetin afavorir l'adquisició del llenguatge i facilitar l'evolució lingüística.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €