Capítol El maltrato a menores y acoso escolar
RESUM CAPíTOL

Els centres docents es poden trobar davant de dos tipus de violència que afecti el seu alumnat: un/a alumne/a que presenta indicis o evidències que està patint maltractaments o abusos per part d’adults, o un/a alumne/a que rep reiteradament agressions per part dels seus companys/es. Aquest capítol se centra en la responsabilitat del centre d’ocupar-se dels problemes de violència cap als menors (el maltractament i l’assetjament escolar o bullying), i en els protocols d’actuació per part dels docents i/o del centre escolar, més enllà de la derivació i comunicació del problema detectat.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE