Capítol El maltrato a menores y acoso escolar
RESUM CAPíTOL

Els centres docents es poden trobar davant de dos tipus de violència que afecti el seu alumnat: un/a alumne/a que presenta indicis o evidències que està patint maltractaments o abusos per part d’adults, o un/a alumne/a que rep reiteradament agressions per part dels seus companys/es. Aquest capítol se centra en la responsabilitat del centre d’ocupar-se dels problemes de violència cap als menors (el maltractament i l’assetjament escolar o bullying), i en els protocols d’actuació per part dels docents i/o del centre escolar, més enllà de la derivació i comunicació del problema detectat.FORMATS DISPONIBLES
4.28 €