Capítol El marco didáctico de la música en la enseñanza secundaria
RESUM CAPíTOL

El currículum preveu diferents ensenyaments que els nens i les nenes han d’aprendre al llarg de la seva etapa escolar i l’educació musical és, sens dubte, un d’ells. En aquest capítol es configuren els aspectes generals del context de l’ensenyament musical a l’educació secundària. Després de tractar del que entenem per didàctica de la música i establir els seus atributs, es descriuen les variables clau que singularitzen aquesta etapa de l’educació obligatòria.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Eufonía

Resum del llibre
El "saber" pedagògic teòric i el "saber fer" aplicat són dos tipus de coneixement imprescindible i inseparable que han de confluir i retroalimentar-se per aconseguir bones pràctiques i una educació musical de qualitat. L'aprenentatge per competències, la interpretació i la creativitat a l'aula, l'ús de les noves tecnologies i una experiència musical pràctica i vivenciada per tot l'alumnat són objectius que s'han de plasmar a la realitat de l'aula i transcendir-la. Una realitat que el docent ha de saber gestionar hàbilment amb els seus alumnes mitjançant un "afecte-efectiu", construint-se un perfil de competències professionals que donin resposta a les demandes singulars de l'ensenyament secundari-obligatori i de la tipologia del seu alumnat adolescent.

Llibre disponible per capítols
INDICE