OBERT   LLEGIR
Article El meu Ars: adquisició de valors i idees universals a través de Ramon Llull
RESUM ARTICLE

L’escriptor medieval Ramon Llull (1232-1316) va crear un sistema filosòfic anomenat Ars, Ars combinatòria o Ars lul·liana, per demostrar la veritat del cristianisme a través de l’argumentació racional mitjançant tècniques de notació simbòlica i diagrames combinatoris. Aquesta activitat, implementada a 3r d’ESO, pretén treballar el lèxic i la morfologia aplicada a la geometria, a més d’impulsar l’assumpció de valors humans i democràtics. FORMATS DISPONIBLES
En obert
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia: Escriptura creativa
Actualització i reflexió
Intercanvi
EVIDÈNCIES
Idees pràctiques
Informacions