Article El model de direcció de les escoles charter. Autonomia de centres o centres autònoms.
AUTORS
Martínez Pérez, Lorea
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €