Article El model de direcció de les escoles charter. Una proposta innovadora a la ciutat de Nova York.
AUTORS
Long, Lisa L.
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €