Capítol El modelo educativo que queremos
RESUM CAPíTOL

L’any 2006 es va posar en marxa un projecte de reconeixement i difusió de bones pràctiques inclusives, on es van dur a terme dues jornades de treball entre els participants perquè docents, directius, famílies i la resta de professionals de l’educació reflexionessin junts sobre com pot ser més inclusiva la nostra pràctica educativa; així com per identificar quines són les dificultats i amenaces amb les quals ens trobem per avançar i consolidar els processos d’inclusió, i reconèixer els factors d’oportunitat que cal aprofitar. Aquest capítol ofereix el resultat d’aquest espai de reflexió i de debat fruit d’un esforç col·lectiu a partir de l’experiència, en la qual es van abordar dos temes: els suports, a dins o a fora de l’aula ordinària?, i estratègies útils per aconseguir actituds favorables a la inclusió per part de docents i alumnat.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Tot i les mancances que encara ens cal resoldre, la inclusió escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials per raó de discapacitat comença a ser ja un procés carregat d'experiència. Aquest llibre tracta sobre com fer més inclusiva la pràctica educativa i també sobre com identificar quines són les dificultats i les amenaces que l'assetgen. Inclou, doncs, una sèrie de reflexions, conclusions i propostes i un recull de bones pràctiques educatives que han estat prèviament contrastades a partir de l'experiència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aproximación teórica a partir de la experiencia
II Parte: Experiencia de buenas prácticas