Capítol El modelo integrado. Fundamentos, estructuras y su despliegue en la vida de los centros
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta el model integrat de millora de la convivència, que és el marc a manera de paraigua i d’eix d’articulació sobre el qual s’ha anat construint un nou discurs sobre la convivència. Gran part de les propostes que es presenten aquí pretenen aportar claus per entendre i situar qüestions que s’aniran detallant en capítols posteriors. També s’inclouen propostes pràctiques d’activitats sobre el tema.



FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Pretén posar una mica d’ordre en un camp de coneixement en el qual les idees i les propostes d’intervenció per a la millora de la convivència sovint es superposen, o s’analitzen des de perspectives diverses, no sempre compatibles pràctica i ideològicament, provocant cert desconcert en els centres. Per aquesta raó s’ha considerat útil sotmetre a contrast i discussió aquesta particular manera d’entendre la gestió de la convivència, presentant-la en un marc d’actuació obert, global i integrador que els autors denominen Modelo integrado de resolución de conflictos en centros escolares.

Llibre disponible per capítols
INDICE