Capítol El modelo Unescocat: una propuesta educativa integral para tratar la diversidad religiosa y el diálogo interreligioso en la escuela
RESUM CAPíTOL

La Unesco considera la diversitat cultural una característica que defineix la humanitat, el seu patrimoni comú. Des de la perspectiva que proposa el model del Centre Unesco de Catalunya es potencia l’educació en el coneixement de la diversitat religiosa i l’educació interreligiosa com a procés interactiu de comprensió, acceptació i col·laboració entre les diverses tradicions espirituals. En aquest capítol s’exposen tant els principis del model com la seva concreció en el currículum, el perfil de l’educador i les característiques dels recursos educatius.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Visió de conjunt de les dimensions, condicionants i implicacions de la diversitat religiosa per als centres i els programes educatius, que ofereix una aportació significativa en diferents àmbits: en estrats d'exercici politicoeducatiu, donant suport al disseny d'espais educatius interreligiosos en societats de composició identitària heterogènia; en el nivell de l'acció educativa, contribuint a la reelaboració del pensament pràctic a partir de directrius teoricopedagògiques, organitzatives i curriculars associades a la construcció de l'escola interreligiosa; i en els estaments d'investigació educativa, subministrant consistència a les teories que fonamenten l'actuació educativa en entorns de diversitat religiosa.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La construcción sociopedagógica del diálogo interreligioso
II Parte: Organización, currículo y agentes en la escuela multirreligiosa