Capítol El movimiento corporal
RESUM CAPíTOL

Judith Akoschky, especialista en educació infantil, ens presenta de manera precisa, concreta i rigorosa una proposta metodològica musical per al 0-3 i una altra per al 3-6, i ens proporciona per a cadascun dels cicles diferents activitats i interessants arguments perquè els nens i nenes d’aquestes edats experimentin, assimilin, reelaborin, triïn i produeixin mitjançant tasques en les quals el so i la música, l’escolta sonora i musical, el cant, l’execució d’instruments o el moviment corporal siguin presents a l’aula. Concretament, aquest capítol se centra en el moviment corporal, tenint en compte en particular la dansa com a llenguatge artístic diferenciat, però aliada del moviment corporal per millorar la recepció, escolta i apreciació de la música en aquesta etapa educativa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
 Conscients de la importància de l’educació musical en aquesta etapa, els autors pretenen acostar la música als docents d’infantil, proporcionant idees que els permetin afrontar la planificació i la posada en pràctica de l’activitat en la seva tasca diària. El llibre inclou, a més, un DVD amb exemplificacions d’activitats quotidianes de mestres de diferents entorns geogràfics. Dedicada als mestres d’infantil, aquesta obra ofereix un material bàsic per al professorat de les escoles de música que treballen amb els nens d’aquestes edats. Així mateix, serà de gran ajuda per al professorat de música de les universitats que atén la formació inicial dels futurs mestres d’infantil.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Las actividades musicales