Capítol El mundo en las aulas: la inclusión educativa en aulas multilingües y multiculturales
RESUM CAPíTOL

En les nostres societats i, per tant, també a les nostres escoles, no podem obviar la creixent complexitat social que fa que disposem d'una gran diversitat d'alumnat a les aules, amb diferents referents culturals i també sovint diferents llengües. és per això que en aquest capítol es presenten les trajectòries i vivències d'aquest alumnat, i alhora les diferents formes per les quals l'escola pot adoptar un enfocament intercultural que permeti valorar la diversitat com una riquesa que hauria d'impregnar els continguts i activitats que s'aborden a les aules. En aquest sentit, mereix una atenció especial el tema lingüístic per la seva transcendència social i educativa. Aquest capítol tracta les diverses maneres i estratègies d'acollir aquesta diversitat, incloent-hi la lingüística.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.


Llibre disponible per capítols
INDICE