Article El nostre pla estratègic. Com ens hem organitzat.
RESUM ARTICLE

Millora de la qualitat del centre en l'educació intercultural, en el marc d'una escola per a tothom: integració i procés d'ensenyament-aprenentatge dels alumnes nouvinguts d'altres ètnies i cultures.

AUTORS
/ Pallejà Pujol, Emili
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1,49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Acolliment de nouvinguts
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL