Capítol El nuevo contexto sociocultural de la educación filosófica
RESUM CAPíTOL

El capítol presenta una reflexió sobre el context social i polític i com alguns dels canvis de les últimes dècades han afectat en la manera d’ensenyar les matèries filosòfiques a l’educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat. Així mateix, posa en relleu la importància que el pensament filosòfic ha tingut permanentment sobre la totalitat del coneixement i sobre la interrelació entre el sistema social i el sistema cultural. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Presentació concisa i clara dels textos legals que emmarquen la pràctica docent de les disciplines filosòfiques, i reflexió i anàlisi sobre el significat de l'ensenyament de la Filosofia en el món actual. Llibre que ajuda a comprendre els canvis legislatius que s'han anat produint a l'Estat espanyol, a més d'analitzar adequadament de quina manera aquestes vicissituds han afectat les diferents disciplines filosòfiques (principalment Ètica, Filosofia i Història de la filosofia). Si en el cas de les altres matèries aquesta anàlisi històrica és interessant, en el cas de la Filosofia és del tot necessària, atès que l'ensenyament de la Filosofia al nostre país ha estat durant molt de temps vinculada a la ideologia política o religiosa i en pocs períodes històrics ha gaudit de plena llibertat d'investigació i d'expressió.

Llibre disponible per capítols
INDICE