Capítol El objetivo de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la competencia matemática
RESUM CAPíTOL

L’aprenentatge de les matemàtiques necessàries per a la integració social i el desenvolupament professional són un finalitat social que no s’ha de veure supeditada a una utilització de les matemàtiques que, amb objectius selectius, esdevingui un obstacle per a molts joves. Les matemàtiques com a àrea de coneixement és una idea bastant coneguda; per això aquest capítol presenta les matemàtiques com una competència clau.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre la diferència entre dues maneres diferents d’enfocar l’ensenyament de les matemàtiques: les matemàtiques com a àrea de coneixement del currículum de l’educació i/o les matemàtiques com a competència clau o bàsica per a l’aprenentatge. D’estructura clara, a més a més de les idees que proposa per al desenvolupament de la competència matemàtica, el llibre incideix en la importància de la innovació i el canvi per millorar la capacitació docent. Les idees clau plantejades ajuden a respondre preguntes com ara: · Quina és la raó que justifica la presència de les matemàtiques en el currículum? · Des de quina perspectiva han de definir-se les finalitats que ha d’aconseguir l’ensenyament de les matemàtiques? · Per què ha de centrar-se l’ensenyament de les matemàtiques en el desenvolupament de la competència matemàtica i què hem d’entendre per competència matemàtica? 

Llibre disponible per capítols
INDICE