Capítol El objeto de la didáctica de la Lengua y la Literatura
RESUM CAPíTOL

La didàctica s’ha consolidat com a àmbit específic d’estudi i investigació, cosa que requereix un objecte d’estudi que se situï en el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge. En aquest cas, el capítol tracta de la didàctica de la llengua i la literatura com a àmbit específic de coneixement, així com de la seva relació amb altres ciències afins i de la interacció entre el docent, l’aprenent i l’objecte d’ensenyament, és a dir, la llengua o les llengües i la literatura. Fer didàctica no és ensenyar llengua o literatura, sinó construir coneixement sobre el seu ensenyament i el seu aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
En aquest volum es presenta la problemàtica central de l’ensenyament de la Llengua i la Literatura avalada per la investigació a l’aula. El llibre aborda les maneres de programar i els processos d’avaluació. Es planteja la problemàtica específica de l’ensenyament de la llengua oral, de la lectura de textos complexos o de l’escriptura a través del procés de composició : també s’aborda l’estudi de l’ensenyament de la literatura, de la reflexió metalingüística i dels recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta de posades a punt en els camins d’ensenyament-aprenentatge recorreguts fins al present i de propostes en línies d’intervenció, sempre acompanyades per referències que permeten situar i orientar la pràctica de qui desitgi ensenyar Llengua i Literatura en educació secundària.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Primera parte
Segunda parte