Article El oficio de enseñar lenguaje Entre los saberes escolares y los dilemas éticos
RESUM ARTICLE

Al present article es mostra el trànsit des de la influència de les gramàtiques estructural i generativa cap a enfocaments comunicatius i socioculturals, i també s’al·ludeix als efectes d’una transposició didàctica que converteix les classes de llenguatge en classes de lingüística aplicada. El llenguatge en ús, la millora de la competència comunicativa i el foment d’una ètica democràtica de la comunicació han de ser els objectius de l’educació lingüística.FORMATS DISPONIBLES
1.99 €