Capítol El papel de las ONGD. Un cambio de perspectiva
RESUM CAPíTOL

És necessària una renovació en la manera de ser i de fer de les organitzacions de desenvolupament per adequar-se a les demandes i necessitats que les problemàtiques actuals plantegen? Per donar resposta a aquest interrogant, aquest capítol parteix des de la mirada de Solidariedade Internacional de Galícia (SIG), marcada per 22 anys de trajectòria en el sector, per les relacions i sinergies establertes amb determinades persones i entitats (universitats, Coordinadora Galega, Xunta de Galícia, Conselleria d’Educació, ONGD amigues, etc.), per l’experiència pròpia de les autores del capítol, per totes les persones que han format part de l’organització i per converses amb col·legues de professió, amb docents de diferents etapes educatives i amb moltes altres persones que els han permès evolucionar en la seva pràctica professional.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

L’educació per al desenvolupament anhela esdevenir una eina de transformació social, una oportunitat per a l’aprenentatge participatiu que generi consciències critiques fent les persones responsables i actives per construir una societat més justa. Inspirada per un interès creixent per l’educació per al desenvolupament, sorgeix una aliança entre una ONGD, un grup d’investigació universitari i un centre educatiu.

Amb aquesta cooperació s’intenta millorar la pràctica de l’educació per al desenvolupament, facilitant la transferència del coneixement. Esperem que les experiències que es mostren serveixin per identificar metodologies, temàtiques, enfocaments i instruments, i contribueixin també a visibilitzar les llums i les ombres, els encerts i les dificultats a què ens enfrontem.


Llibre disponible per capítols
INDICE