Capítol El papel de los materiales didácticos y la literatura infantil y juvenil en la educación en igualdad
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol aborda l'educació en igualtat parant esment als llibres de textos, la literatura infantil i altres recursos formatius com ara les cançons, els jocs o la publicitat. Per a això es revisen diversos estudis que s'han fixat en aspectes com el biaix de gènere, la representació femenina i masculina o els rols familiars tant en llibres de text com en els infantils. A partir d'aquí es reflexiona sobre possibles aportacions que puguin contribuir a superar aquests aspectes a través de la creació de propostes d'aula per part del professorat o mitjançant la selecció apropiada dels recursos. D'aquesta manera, es presenta una selecció de cançons i jocs que poden promoure una educació més igualitària. Finalment, s'exploren algunes iniciatives que diverses institucions han posat en marxa i la fi de les quals és impulsar una educació menys esbiaixada entorn de la qüestió de gènere i s'apel·la a la implicació del professorat de llengües estrangeres en aquestes iniciatives.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La igualtat de gènere és un element transversal en el currículum educatiu i, com a tal, hauria d'estar present en totes les àrees de coneixement.

Aquest llibre anima el sector docent i investigador de l'àrea de llengües estrangeres a reflexionar sobre la coeducació a l'aula. Es discuteixen aspectes relacionats amb la igualtat de gènere des del punt de vista de la legislació educativa en general i el currículum de llengües estrangeres en particular. A més, s'estudia la llengua com a indicador del canvi social a través del llenguatge inclusiu, on es presta especial atenció a l'anàlisi contrastiva espanyol-anglès, anglès-espanyol, i es presenten diferents exemples de gènere des de l'enfocament de la lingüística del corpus.


Llibre disponible per capítols
INDICE