COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre

En aquest llibre es presenta una planificació global de l’ensenyament i l’aprenentatge inicials de la lectura i l’escriptura, que integra: els coneixements actuals sobre què és llegir i què és escriure, la manera d’entendre avui en dia com construeixen els nens el seu pensament, és a dir, com aprenen, i les diferents pràctiques educatives que s’ha demostrat que són útils per iniciar el procés d’alfabetització, sempre en el marc global de funcionament d’una classe. Les propostes que es presenten tenen la qualitat d’haver estat experimentades directament a l’aula. Es demostra com l’ús real de la llengua escrita provoca situacions de lectura i d’escriptura que, amb una intervenció adequada del mestre o la mestra, permeten aprendre a llegir i escriure amb sentit –per viure- als nens i nenes d’educació infantil i els primers cursos de primària.  


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte Marco teórico
II Parte. Componentes de la interacción pedagógica
III Parte. Propuestas de actividades en el aula