Capítol El papel del personal formador en el reenganche formativo-laboral. Programas de la Fundación Secretariado Gitano en Asturias
RESUM CAPíTOL

El capítol següent se centra en el «paper del personal formador en els programes de reenganxament formatiu-laboral», com a mediador dels aprenentatges dels joves, contextualitzat en els programes de la Fundació Secretariat Gitano a Astúries. El cas permet conèixer algunes de les característiques i competències fonamentals que capaciten els formadors per intervenir i enfrontar-se a contextos adversos. És en aquests contextos on el paper de la persona formadora encara és més decisiu, de manera que no és possible generar processos de resiliència reeixits si no disposem de formadors resilients.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Recull diversos estudis de cas que descriuen i analitzen les trajectòries resilients de joves en risc d'exclusió. La seva lectura servirà a formadors i famílies per comprendre millor els processos de resiliència educativa, el significat que té per als joves la vivència del fracàs i el paper clau que exerceixen els agents i programes formatius d'àmbit no formal en el seu trànsit cap a un major empoderament, com a antídot enfront del determinisme social.

La resiliència educativa és un camp d'estudi rellevant per  detectar febleses d'un sistema escolar poc inclusiu i revelar alternatives al seu funcionament. Desenvolupar la resiliència educativa des d'edats primerenques contribueix a apuntalar el futur de les persones.


Llibre disponible per capítols
INDICE