Article El paper dels ajuntaments en l'educació de la comunitat.
RESUM ARTICLE

El sentit, la finalitat d'un ajuntament com a ens generador i prestador de serveis adreçats a la comunitat, se centra en l'objecte de l'acció pública, sigui quin sigui el seu àmbit d'intervenció (l'educatiu, el social, el sanitari, el cultural, l'econòmic...). I l'objecte i protagonista de l'acció pública és la ciutadania i el seu benestar.

AUTORS
Sambola Ferré, Teresa
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL