Capítol El pensamiento del profesor. Enseñanza de lengua y Reforma
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol projecta l’atenció en un grup de professors de llengua. S’hi analitza la relació existent entre les creences i les actuacions dels professors de llengua i les diferències de conceptualització pel que fa a les propostes metodològiques de la reforma educativa, segons si provenen d’ensenyament primari o secundari. Aquesta anàlisi es duu a terme a partir de les declaracions verbals dels professors, de les observacions fetes a les aules i de la descripció del context en què unes i altres es produeixen.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Textos

Resum del llibre
Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

Llibre disponible per capítols
INDICE